SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 36. Petak, 17. rujna 2010.
GRAD RAB
Moscenicka_draga-001

41.

Na temelju članka 114. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima (»Narodne novine« broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00 - Odluka USRH, 118/03, 107/07, 146/08 i 137/09), a u vezi s člankom 71. stavak 1. točka 7. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97 i 35/08) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 27/09), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 14. rujna 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o imenovanju likvidatora Ustanove
»Osnovna glazbena škola Rab«

Članak 1.

Za likvidatora Ustanove »Osnovna glazbena škola Rab - u likvidaciji« (u daljnjem tekstu: Ustanova) imenuje se Danijela Škarić, OIB: 02306727106, iz Lopara, Lopar 449, (u daljnjem tekstu: Likvidator).

Članak 2.

Likvidator je dužan završiti tekuće poslove, naplatiti tražbine Ustanove, unovčiti preostalu imovinu i podmiriti vjerovnike.

Radi dovršenja poslova koji su u tijeku Likvidator može sklapati i nove poslove.

Članak 3.

Likvidator je dužan sastaviti financijska izvješća na početku i po završetku likvidacije.

Članak 4.

Nakon što se podmire dugovi Ustanove, Likvidator je obvezan preostalu imovinu dodijeliti osnivaču.

Članak 5.

Likvidator je dužan nakon okončanja likvidacijskog postupka podnijeti prijavu Trgovačkom sudu u Rijeci za upis brisanja Ustanove iz sudskog registra.

Članak 6.

Likvidator je dužan provesti i druge radnje likvidatora sukladno Zakonu o trgovačkim društvima (»Narodne novine« broj 111/93, 34/99, 52/00 - Odluka USRH, 118/ 03, 107/07, 146/08 i 137/09).

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-06/10-01/01

Ur. broj: 2169-01-02-01-10-62

Rab, 14. rujna 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Berislav Dumić, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=689&mjesto=51280&odluka=41
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr