SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 36. Petak, 17. rujna 2010.
GRAD RAB
Moscenicka_draga-001

40.

Na temelju članka 71. stavak 1. točka 4. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/ 08) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 14. rujna 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o prestanku Ustanove »Osnovna glazbena škola Rab«

Članak 1.

Prestaje sa radom Ustanova »Osnovna glazbena škola Rab«, sa sjedištem u Rabu, Bobotine bb (u daljnjem tekstu: Ustanova) osnovana Odlukom Gradskog vijeća Grada Raba od 17. prosinca 2008. godine, Klasa: 011-03/ 08-01/2-01, Ur. broj: 2169-01-2-08-77.

Članak 2.

Ustanova prestaje sa radom danom stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 3.

Nad Ustanovom će se provesti postupak likvidacije.

Naziv Ustanove je »Osnovna glazbena škola Rab - u likvidaciji«.

Članak 4.

Postupak likvidacije provest će likvidator kojeg osnivač imenuje posebnom odlukom.

Članak 5.

Osnivač Ustanove podnijet će prijavu Trgovačkom sudu u Rijeci za upis nastanka razloga za prestanak Ustanove i prijavu za upis likvidatora u sudski registar.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom objav

e u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-06/10-01/01

Ur. broj: 2169-01-02-01-10-61

Rab, 14. rujna 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Berislav Dumić, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=689&mjesto=51280&odluka=40
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr