SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 36. Petak, 17. rujna 2010.
GRAD DELNICE
Moscenicka_draga-001

22.

Temeljem članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 38/09 i 79/09), članka 38. Statuta Grada Delnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09 i 41/09), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), Gradsko vijeće Grada Delnica na današnjoj sjednici donosi

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture za 2010. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Delnica za 2010. godinu, opseg radova održavanja i financijska sredstva potrebna za ostvarenje Programa.

Članak 2.

Održavanje komunalne infrastrukture i visina potrebnih sredstava za obavljanje djelatnosti odvodnje atmosferskih voda, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, javna rasvjeta i održavanje groblja utvrđuje se kako slijedi:

Članak 3.

Dinamika izvođenja radova uskladiti će se s dinamikom ostvarivanja prihoda navedenih pod člankom 2. ovog Programa.

Članak 4.

Ove izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/09-01/28

Ur. broj: 2112-01-04-02/01-10-02

Delnice, 14. rujna 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICE

Predsjednik
Mladen Mauhar, v.r.

 

I. Izmjene i dopune Programa održavanja   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=689&mjesto=51300&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr