SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 36. Petak, 17. rujna 2010.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Moscenicka_draga-001

91.

Na temelju članka 15. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 9. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/ 09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na 15. sjednici održanoj dana 16. rujna 2010., donijela je

ODLUKU
o pristupanju Primorsko-goranske županije projektu »Multimodalna platforma Jadran-Dunav - Crno more« (»ADB Multiplatform«)

I.

Primorsko-goranska županija pristupa projektu »Multimodalna platforma Jadran-Dunav-Crno more« (»ADB Multiplatform«) kojemu je cilj stvoriti intermodalnu vezu između luke Rijeka i multimodalnog pravca od sjevernojadranskih morskih luka do Crnog mora.

II.

Ugovor o partnerstvu kojeg je dana 12. kolovoza 2010. godine u ime Primorsko-goranske županije potpisao Župan Primorsko-goranske županije sastavni je dio ove Odluke.

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/10-01/8

UR. BROJ: 2170/1-05-01/5-10-28

Rijeka, 16. rujna 2010.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština

Predsjednik
Marinko Dumanić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr