SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 36. Petak, 17. rujna 2010.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Moscenicka_draga-001

90.

Na temelju članka 35.a., stavak 5. Zakona o otocima (»Narodne novine« broj 34/99, 149/99 i 33/06), članka 48. stavka 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 65. stavka 6. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko- goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 15. sjednici održanoj dana 16. rujna 2010., godine donijela je

ODLUKU
o odricanju od prava prvokupa nekretnina na području malih, nenastanjenih i povremeno nastanjenih otoka, Oruda i Palacol

I.

Primorsko-goranska županija odriče se prava prvokupa nad nekretninama koje se nalaze na području malih, nenastanjenih i povremeno nastanjenih otoka, Oruda i Palacol, k.o. Mali Lošinj, a u naravi to je:

. nekretnine katastarskih i zemljišnoknjižnih oznaka 12009 i 12022 upisane u zk.uložak 265 katastarske općine Veli Losinj u cijelosti, a nekretnine katastarskih i zemljišnoknjižnih oznaka 12008 i 1201511 u dijelu koji nije obuhvaćen granicom pomorskog dobra

. nekretnine upisane u zk.uložak 464 katastarske općine Veli Lošinj, i to nekretnine katastarskih i zemljišnoknjižnih oznaka 12005, 12012, 1201513, 1201612, 1202412, 12027, 12028, 765/1zgr. i 7?3zgr. u cijelosti, a nekretnine katastarskih oznaka: 1199811, 1199812, 19999, 1202911, 12029/2, 12026, 1200211 12002/2 odnosno zemljišnoknjižnih oznaka 11998, 19999, 12029, 12026 i 12002 u dijelu koji nije obuhvaćen granicom pomorskog dobra.

. nekretnine upisane u z.k.uložak 473 katastarske općine Veli Losinj, i to nekretnine katastarskih i zemljišnoknjižnih oznaka 1202411 i 12024/3 u cijelosti, a nekretninu katastarske i zemljišnoknjižne oznake 1201512 u dijelu koji nije obuhvaćen granicom pomorskog dobra.

. nekretnine upisane u zk.uložak 828 katastarske općine Veli Lošinj, i to nekretnine katastarskih i zemljišnoknjižnih oznaka 1201411, 12016/1, 1201712, i 12021 u cijelosti, a nekretninu katastarske i zemljišnoknjižne oznake 12018/2 u dijelu koji nije obuhvaćen granicom pomorskog dobra.

. nekretnine upisane u zk.uložak 829 katastarske općine Veli Losinj, i to nekretnine katastarskih i zemljišnoknjižnih oznaka 12006, 1201412, 1201414 i 12023/2 u cijelosti, a nekretninu katastarske i zemljišnoknjižne oznake 12007 u dijelu koji nije obuhvaćen granicom pomorskog dobra.

. nekretnine katastarskih i zemljišnoknjižnih oznaka 12004, 12011, 12013 i 12019 upisane u zk.ulažak 838 katastarske općine Veli Lošinj:

. nekretnine katastarskih i zemljišnoknjižnih oznaka 12003, 12010, 12020 i 12025 upisane u zk. uložak 839 katastarske općine Veli Lošinj

. nekretnine upisane u zk.uložak 1493 katastarske općine Veli Lošinj, i to nekretnine katastarskih i zemljišnoknjižnih oznaka 12014/3, 12017/1 i 1202311 u cijelosti, a nekretninu katastarskih i zemljišnoknjižnih oznaka 1201811 u dijelu koji nije obuhvaćen granicom pomorskog dobra

Ponudu je dostavo Rikardo Badurina, Gornje prekrižje 23, Zagreb

II.

Kupoprodajna cijena za nekretninu iz točke 1. ove Odluke iznosi 5.000.000,00 EÎ u kunskoj protuvrijednosti na dan isplate.

III.

Po zaključenju Ugovora o kupoprodaji ponuditelj je dužan kopiju Ugovora dostaviti Primorsko-goranskoj županiji, Upravnom odjelu za upravljanje imovinom i opće poslove.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/10-01/8

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-10-34

Rijeka, 16. rujna 2010.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština

Predsjednik
Marinko Dumanić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr