SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 36. Petak, 17. rujna 2010.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Moscenicka_draga-001

89.

Na temelju članka 29. stavak 3. Zakona o lovstvu (»Narodne novine« broj 140/05, 75/09), članka 28. točka 21. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 15. sjednici održanoj dana 16. rujna 2010. godine, donijela je

ODLUKU
o osnivanju Komisije za provedbu javnog natječaja
za davanje u zakup zajedničkog otvorenog lovišta
broj VIII/107 »Batajna-Hraste«

I.

Osniva se Komisija za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkog otvorenog lovišta broj VIII/ 107 »Batajna-Hraste« (u daljnjem tekstu: Komisija) u sljedećem sastavu:

1. Berislav Tulić, pročelnik Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i poljoprivredu, predsjednik,

2. Željko Brajdić, Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i poljoprivredu, član,

3. Tamara Martinčić, Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i poljoprivredu, član

4. Kristijan Jurjako, gradonačelnik Grada Cresa, član,

5. Đanino Sučić, član Županijske skupštine Primorsko- goranske županije, član

Za zamjenike članova Komisije imenuju se:

1. Mladen Brajan, Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i poljoprivredu,

2. Marko Modrić, Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i poljoprivredu,

3. Danijela Perković, Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i poljoprivredu,

4. Marina Medarić, Grad Cres,

5. Damir Malenica, Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i poljoprivredu.

Zamjenici članova sudjeluju u radu Komisije u slučaju spriječenosti pojedinog člana Komisije.

II.

Zadaci Komisije su sljedeći:

- raspisuje i provodi javni natječaj za davanje zajedničkog otvorenog lovišta broj VIII/107 »Batajna-Hraste« u zakup;

- dostavlja Županijskoj skupštini izvješće o svom radu i predlaže odluku o izboru najpovoljnije ponude za zakup zajedničkog otvorenog lovišta broj VIII/107 »Batajna-Hraste«;

Komisija provodi postupak sukladno Odluci o načinu provedbe javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkih lovišta na području Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 28/10 ).

III.

Komisija odlučuje na sjednicama koje saziva predsjednik Komisije.

Komisija donosi odluke većinom glasova svih članova ukoliko je sjednici nazočna većina članova Komisije.

O svakoj održanoj sjednici vodi se zapisnik.

Zapisnik potpisuju nazočni članovi odnosno zamjenici članova Komisije.

IV.

Članu Komisije za nazočnost sjednici pripada neto naknada u visini dnevnice za službena putovanja koja se priznaje zaposlenima u upravnim tijelima Primorsko- goranske županije kao i naknada prijevoznih troškova od mjesta stanovanja do mjesta održavanja sjednice, ako je mjesto stanovanja udaljeno od mjesta održavanja sjednice više od 20 kilometara.

Iznimno, član Komisije - službenik upravnog tijela Primorsko-goranske županije nema pravo na naknadu iz stavka 1. ovoga članka.

V.

Stručne i administrativne poslove za Komisiju obavlja Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i poljoprivredu.

VI.

Komisija prestaje s radom nakon što Županijska skupština donese odluku iz točke II. , stavak 1., podstavak 2. ove Odluke.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/10-01/8

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-10-32

Rijeka, 16. rujna 2010.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština

Predsjednik
Marinko Dumanić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr