SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 36. Petak, 17. rujna 2010.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Moscenicka_draga-001

85.

Na temelju članka 35. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06 i 39/08), članka 2. Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za luku nautičkog turizma marina Admiral (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 14/ 99 i 30/06), članka 28. točke 13. i 21. Statuta Primorsko- goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko- goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 15. sjednici održanoj dana 16. rujna 2010. godine, donijela je

ODLUKU
o davanju suglasnosti Liburnia Riviera Hoteli d.d.
na davanje u potkoncesiju dijela luke posebne namjene,
luke nautičkog turizma Marina Admiral, Grad Opatija

I.

Daje se suglasnost Liburnia Riviera Hoteli d.d. iz Opatije, M. Tita 198 da kao ovlaštenik koncesije u luci posebne namjene, luka nautičkog turizma Marina Admiral, a koja je dana u koncesiju Odlukom o davanju koncesije za luku nautičkog turizma marina Admiral (»Službene novine« broj 14/99 i 30/06), dio koncesije da u potkoncesiju Županijskoj lučkoj upravi Opatija-Lovran-Mošćenička Draga za pristajanje te ukrcaj i iskrcaj putnika s turističkih brodica u Marini Admiral, na lokaciji označenoj na grafičkom prikazu koji je sastavni dio ove Odluke, ali se ne objavljuje u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

II.

Predmet potkoncesije je dio luke posebne namjene, luke nautičkog turizma Marina Admiral, Grad Opatija, ukupne površine 1.003,00 m2 od čega 78 m2 kopnenog i 925 m2 morskog dijela, a koja je iskazana u Gauss - Kruegerovim koordinatama:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

III.

Ovlaštenik koncesije Liburnia Riviera Hoteli d.d. dužan je ishodovati suglasnost i uvjete za obavljanje djelatnosti pristajanja brodica i manjih turističkih brodova namijenjenih ukrcaju i iskrcaju putnika na operativnoj obali od strane Lučke kapetanije, lučka ispostava Opatija.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se do isteka koncesije iz točke I. ove Odluke.

Klasa: 021-04/10-01/8

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-10-24

Rijeka, 16. rujna 2010.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština

Predsjednik
Marinko Dumanić, v. r.

 

Odluka o davanju suglasnosti Liburnia Ri  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr