SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 36. Petak, 17. rujna 2010.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Moscenicka_draga-001

78.

Na temelju članka 109., stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08), članka 28. točka 7. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 15. sjednici održanoj 16. rujna 2010. godine, donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA PRIMORSKO-GORANSKE
ŽUPANIJE ZA 2010. GODINU

Članak 1.

Proračun Primorsko-goranske županije u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2010. godine ostvaren je kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

Neutrošena sredstva iz prvog polugodišta 2010. godine u iznosu 43.510.734,93 kuna prenose se u iduće razdoblje na korištenje sukladno Proračunu za 2010. godinu.

Članak 3.

Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji utvrđenih u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za prvo polugodište 2010. godine, te izvršenje rashoda i izdataka po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna iskazano prema programskoj, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji sastavni je dio ovog Polugodišnjeg izvještaja.

Članak 4.

Ovaj Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2010. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.«

Klasa: 021-04/10-01/8

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-10-8

Rijeka, 16. rujna 2010.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Marinko Dumanić

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Prora  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr