SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 35. Utorak, 7. rujna 2010.
OPĆINA RAVNA GORA
7

25.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 109/95 - Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 2. rujna 2010. godine, donijelo je

PRVU IZMJENU I DOPUNU
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2010. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 55/09) članak 2. mijenja se i glasi:

»Građenje javnih površina financirati će se iz prihoda od komunalnog doprinosa za sljedeće namjene:

1. otkup zemljišta za proširenje cesta,

nogostupa, zelenih i ostalih javnih površina 35.000,00

2. izrada katastarskih izmjera i podloga

za uređenje javnih površina u Ravnoj Gori 73.554,00


ukupno kuna 108.554,00.«

Članak 2.

U članku 3. brojka »300.000,00« mijenja se u brojku »250.000,00«, a brojka »375.000,00« mijenja se u brojku »325.000,00«.

Članak 3.

U članku 4. briše se točka 2. koja glasi »2. nabava i postava solarne rasvjete na groblju Kupjak 25.000,00«, a brojka »50.000,00« u stavci ukupno mijenja se u brojku »25.000,00«.

Članak 4.

U članku 5. brojka »70.000,00« mijenja se u brojku »66.446,00«, brojka »35.000,00« mijenja se u brojku »30.000,00«, a brojka »140.000,00« u stavci ukupno mijenja se u brojku »131.446,00«.

Članak 5.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»Sredstva za ostvarivanje ovog Programa po izvorima sredstava i u ukupnom iznosu utvrđuju se u sljedećim iznosima:

1. komunalni doprinos 300.000,00

2. doprinos za šume 250.000,00

3. naknade od koncesija 20.000,00

4. prihodi od prodaje grobnih okvira 20.000,00


ukupno kuna 590.000,00.«

Članak 6.

Ova Prva izmjena i dopuna stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/10-01/47

Ur. broj: 2112/07-01-10-2

Ravna Gora, 2. rujna 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr