SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 35. Utorak, 7. rujna 2010.
OPĆINA RAVNA GORA
7

24.

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 109/95 - Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09 i 79/09), članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09) i članka 19. Odluke o komunalnoj naknadi (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/01 i 44/04), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 2. rujna 2010. godine, donijelo je

PRVU IZMJENU I DOPUNU
Programa održavanja komunalne infrastrukture
za 2010. godinu

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2010. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 55/09) članak 7. mijenja se i glasi:

»Godišnji standard održavanja nerazvrstanih cesta obuhvaća:

1. redovno održavanje 20.000,00

2. redovno održavanje - krpanje asfalta 50.000,00

3. zamjena rubnjaka 15.000,00

4. dobava i postava (zamjena) prometnih

znakova 5.000,00

5. horizontalna signalizacija 15.000,00

6. betonski i AB radovi 40.000,00

7. sanacija ceste Pod Rub 20.000,00

8. ostali radovi 35.000,00

9. održavanje šumskih prometnica

šumoposjednika 10.000,00

10. zimska služba - čišćenje snijega 380.000,00

11. zimska služba - posipalo za ceste 20.000,00


ukupno kuna 610.000,00«.

Članak 2.

Ova Prva izmjena i dopuna stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/10-01/48

Ur. broj: 2112/07-01-10-2

Ravna Gora, 2. rujna 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr