SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 35. Utorak, 7. rujna 2010.
OPĆINA RAVNA GORA
7

23.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 2. rujna 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o prvoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Ravna Gora
za 2010. godinu

Članak 1.

Članak 1. Proračuna Općine Ravna Gora za 2010. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 49/09) mijenja se i glasi:

»Proračun Općine Ravna Gora za 2010. godinu sastoji se od:

*tablica se nalazi na dnu stranice*

Članak 3.

Ove Prve izmjene i dopune Proračuna stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/10-01/1
Ur. broj: 2112/07-01-10-2
Ravna Gora, 2. rujna 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v. r.

 

Odluka o prvoj Izmjeni i dopuni   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr