SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 35. Utorak, 7. rujna 2010.
OPĆINA RAVNA GORA
7

22.

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 2. rujna 2010. godine, usvojilo je

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna
Općine Ravna Gora za 2010. godinu

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj Proračuna Općine Ravna Gora za 2010. godinu sadrži:

*tablica se nalazi na dnu stranice*

Članak 2.

Financijski izvještaji: Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Izvještaj o novčanim tijekovima, Izvještaj o obvezama, te Bilješke sastavni su dio ovog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Ravna Gora za 2010. godinu.

Članak 3.

Sastavni dio ovog Polugodišnjeg izvještaja je i pregled prihoda i primitaka, rashoda i izdataka po skupinama kroz Opći, te rashoda i izdataka po nositeljima, korisnicima i potonjim namjenama kroz Posebni dio Proračuna.

Članak 4.

Ovaj Polugodišnji izvještaj stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-04/10-01/9

Ur. broj: 2112/07-01-10-4

Ravna Gora, 2. rujna 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v. r.

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr