SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 32. Petak, 6. kolovoza 2010.
OPĆINA SKRAD
7

16.

Na temelju članka 35. stavak 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09) i članka 15. Statuta Općine Skrad (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/01, 3/ 06, 16/06, 54/08 i 32/09) Općinsko vijeće Općine Skrad, na sjednici održanoj 23. srpnja 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o ukidanju javnog dobra

Članak 1.

Ukida se svojstvo javnog dobra na dijelu k.č. broj 8874 u k.o. Divjake upisane u ZK uložak broj: POPIS I k.o. Divjake - javno dobro - u naravi put, a prema parcelacijskom elaboratu odnosno uvjetnom cijepanju tvrtke Geo- ing d.o.o. iz Ogulina, od 15. srpnja 2010. godine. Prema navedenom cijepanju formirat će se sljedeće čestice:

1. k.č. broj 8874/1 - put - površine 131 čhv ili 471 m2

2. k.č. broj 8874/2 - dvorište - površine od 5 čhv ili 18 m2

Članak 2.

Na temelju ove odluke i parcelacijskog elaborata tvrtke Geo-ing d.o.o. iz Ogulina, ukinut će se svojstvo javnog dobra na k.č. broj 8874/2 k.o. Divjake.

Članak 3.

Dozvoljava se Zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda u Delnicama da izvrši brisanje statusa javnog dobra na nekretnini iz stavka 2. ove Odluke te da se na istoj izvrši upis prava vlasništva Općine Skrad.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 940-01/10-01/15

Ur. broj: 2112/04-10-01-01

Skrad, 26. srpnja 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD

Predsjednik

Ivan Crnković, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr