SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 32. Petak, 6. kolovoza 2010.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
7

26.

Na temelju odredbi članaka 7. i 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 43/09), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na svojoj sjednici održanoj 8. srpnja 2010. godine, donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2010. I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2011. I 2012. GODINU

Članak 1.

U proračunu za 2010. i projekciji proračuna za 2011. i 2012. godinu »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 58/09), članak 1. mijenja se i glasi:

Proračun Općine Malinska-Dubašnica za 2010. godinu i projekcija proračuna za 2011. i 2012. godinu sastoji se od:

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

Prihodi i primici te rashodi i izdaci Proračuna za 2010. i projekcije proračuna za 2011. i 2012. godinu po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Općem dijelu Proračuna kako slijedi:

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Članak 3. mijenja se i glasi:

Rashodi i izdaci proračuna za 2010. godinu i projekcije proračuna za 2011. i 2012. godinu raspoređuju se po vrstama, programima i aktivnostima, kako slijedi:

Članak 4.

Članak 4. Proračuna za 2010. i projekcije proračuna za 2011. i 2012. godinu mijenja se i glasi:

Ove I. Izmjene i dopune proračuna za 2010. godinu i projekcije proračuna za 2011. i 2012. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/09-01/1

Ur. broj: 2142/05-01-10-12

Malinska, 8. srpnja 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Josip Sormilić, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=685&mjesto=51511&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr