SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 18. Petak, 21. svibnja 2004.
GRAD OPATIJA
19

19.

Na temelju stavka 1. članka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« PGŽ broj 23/01) Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj 13. svibnja 2004. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna
Grada Opatije za 2004. godinu

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Opatije za 2004. godinu (»Službene novine« PGŽ broj 31/03 i 12/04) u članku 19. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. i 4. koji glase:

»Ovlašćuje se Gradsko poglavarstvo da se za svoje ime i svoj račun kreditno zaduži u visini 1.500.000,00 kn za kapitalna ulaganja (investicijske radove i nabavku opreme) na Ljetnoj pozornici Grada, iskazano u Proračunu u glavi 2. Razdjela za komunalni sustav.

Tekuće otplate glavnice kreditnog zaduženja Grada iskazane su u Računu financiranja Proračuna za 2004. godinu u iznosu od 1.128.100,00 kn, te pripadajuće kamate u iznosu od 535.900,00 kn, iskazane u glavi 3. Razdjela za upravu i samoupravu. Ovi izdaci imaju prednost u izvršavanju Proračuna pred svim ostalim izdacima.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/03-01/13

Ur. broj: 2156/01-01-04-3

Opatija, 13. svibnja 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Bruno Starčić, dipl. ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr