SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 17. Srijeda, 19. svibnja 2004.
OPĆINA VRBNIK
15

14.

Na temelju članka 123. Zakona o gradnji (»Narodne novine« broj 175/03) i članka 21. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine« broj 24/01) Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na 37. sjednici održanoj 31. ožujka 2004. godine donijelo je

ODLUKU
o razdoblju kalendarske godine u kojem se ne mogu
izvoditi građevinski radovi na području Općine Vrbnik

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se razdoblje kalendarske godine u kojem se ne mogu graditi građevine i izvoditi građevinski radovi za određene vrste građevina i građevinskih radova na području Općine Vrbnik.

Članak 2.

U razdoblju od 15. lipnja do 31. kolovoza tijekom godine na cijelom području Općine Vrbnik ograničavaju se građevinski radovi koji su popračeni prekomjernom bukom (rad teških strojeva, pikamera i sl.). U istom razdoblju zabranjuje se korištenje javnih površina za odlaganje građevinskog materijala. Nakon završetka građevinskih radova izvođač je dužan ostaviti javnu površinu čistu.

Članak 3.

Iznimno od odredbe iz članka 2. ove Odluke u navedenom razdoblju mogu se izvoditi sljedeći radovi:

- interventni radovi na sanaciji objekata komunalne infrastrukture radi otklanjanja kvarova ili zbog drugih hitnih razloga;

- dovršenje završnih radova na uređenju i sanaciji javnih i zelenih površina te objekata i uređaja komunalne infrastrukture, ako zatečeno stanje neposredno pred početak zabrane gradnje narušava estetski izgled naselja ili onemogućuje korištenje javnih i zelenih površina i objekata i uređaja komuanlne infrastrukture;

- hitna sanacija iznenadno natalih oštećenja građevine radi sprečavanja nastanka daljnje štete na građevini, na susjednim građevinama, javnim površinama i komunalnoj infrastrukturi ili kojima se uklanja opasnost za ljude i okoliš;

- završni unutrašnji obrtnički radovi u građevini kojima se ne stvara buka i druga onečišćenja izvan građevine pod uvjetom da se izvan građevine ne odlaže građevinski materijal i ne upotrebljavaju strojevi koji stvaraju buku i druga onečišćenja;

- gradnja gospodarskih objekata za potrebe poljoprivrede, stočarstva i šumarstva izvan građevinskog područja naselja Vrbnik, Garica i Risika;

- gradnja, rekonstrukcija i sanacija objekata prema posebnoj odluci Općinskog vijeća.

Članak 4.

Poslove inspekcijskog nadzora nad primjenom ove Odluke obavlja komunalni redar Općine Vrbnik.

Za kršenje odredbi ove Odluke za investitora i izvođača komunalni redar izriče globe na licu mjesta u visini 200,00 kuna za fizičke osobe a 1.000,00 kuna za pravne osobe.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije a bit će izvješena i na svim oglasnim pločama u naseljima Općine Vrbnik.

Klasa: 361-02/01-04/09

Urbroj: 2412-07-03-04-1

Vrbnik, 31. ožujka 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik
Franjo Toljanić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr