SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 32. Petak, 6. kolovoza 2010.
GRAD BAKAR
7

35.

Temeljem članka 109. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 30. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 37/09), Gradsko vijeće Grada Bakra, na svojoj sjednici održanoj dana 29. srpnja 2010. godine donosi

POLUGODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA
GRADA BAKRA ZA RAZDOBLJE
01.01.- 30.06.2010. GODINE

Članak 1.

Polugodišnji obračun Proračuna Grada Bakra za 2010. godinu sadrži opći dio proračuna i posebni dio proračuna.

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

Tablica 1.1.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - u kunama -

Članak 2.

Ostvareni prihodi i primici, kao i rashodi i izdaci za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2010. godine iznose kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu stranice*

Članak 4.

Ovaj polugodišnji obračun stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/06

Ur. broj: 2170-02-01-10-11

Bakar, 29. srpnja 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Milan Rončević, v. r.

 

Polugodišnji obračun Proračuna Grada   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=685&mjesto=51222&odluka=35
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr