SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 32. Petak, 6. kolovoza 2010.
GRAD BAKAR
7

33.

Na temelju članka 30. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 25/09 i 37/09) Gradsko vijeće Grada Bakra, na sjednici održanoj dana 29. srpnja 2010. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE
o sufinanciranju boravka djece u dječjim vrtićima
čiji osnivač nije Grad Bakar

Članak 1.

U Odluci o sufinanciranju boravka djece u dječjim vrtićima čiji osnivač nije Grad Bakar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 52/09.) članak 2. mijenja se i glasi:

»Grad Bakar sufinancirat će boravak djece u dječjim vrtićima navedenim u članku 1. ove Odluke, kao i u drugim vrtićima u kojima su smještena djeca koja imaju prebivalište na području Grada Bakra u sljedećem iznosu:

- za cjelodnevni boravak skupine vrtičke dobi 1.100,00 kuna,

- za cjelodnevni boravak skupine jasličke dobi 1.500,00 kuna«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Milan Rončević, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr