SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 31. Srijeda, 28. srpnja 2010.
GRAD OPATIJA
7

47.

Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/ 09 i 30/09-ispr.), Gradsko vijeće Grada Opatije, na prijedlog gradonačelnika, na sjednici održanoj 20. srpnja 2010., donosi

ODLUKU
o koeficijentima za obračun plaće službenika
i namještenika

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima te u unutarnjoj reviziji Grada Opatije.

Članak 2.

Koeficijenti iz članka 1. ove Odluke iznose:

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju vrijediti:

- Odluka o koeficijentima složenosti poslova koji se obavljaju u tijelima gradske uprave Grada Opatije (KLASA: 023-01/06-01/14, URBROJ: 2156/1-02/06-1 od 1. kolovoza 2006., KLASA: 023-01/06-01/14, URBROJ: 2156/01-02-06-3 od 23. listopada 2007., KLASA: 023-01/ 06-01/14, URBROJ: 2156/01-02-08-5 od 12. veljače 2008., KLASA: 023-01/06-01/14, URBROJ: 2156/01-02-08-9 od 18. studenog 2008., KLASA: 023-01/06-01/14, URBROJ: 2156/01-02-08-13 od 1. srpnja 2009., KLASA: 023-01/06- 01/14, URBROJ: 2156/01-02-09-18 od od 01. rujna 2009., KLASA: 023-01/06-01/14, URBROJ: 2156/01-03/01-10-21 od 16. veljače 2010. i KLASA: 023-01/06-01/14, URBROJ: 2156/01-03/01-10-23 od 2. travnja 2010.), te

- Odluka o koeficijentu složenosti poslova radnog mjesta unutarnjeg revizora (KLASA: 120-01/08-01/43, URBROJ: 2156/01-02-08-2 od 14. studenog 2008).

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 120-01/10-01/02

Ur. broj: 2156/01-01-10-3

Opatija, 20. srpnja 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća
O'Brien Sclaunich, dipl. oec., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr