SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 31. Srijeda, 28. srpnja 2010.
GRAD OPATIJA
7

43.

Na temelju odredbe članka 110. Zakona o Proračunu (»Narodne novine« broj. 87/08), članka 83. stavak 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« broj 27/05 i 127/07) i članka 29.Statuta Grada Opatije (»Službene novine PGŽ« broj 25/09 i 30/09- ispravak), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 20. srpnja 2010. godine donosi

ODLUKU
o izmjeni Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja
za 2009. godinu

Članak 1.

U Odluci o raspodjeli rezultata poslovanja za 2009. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 12/10) članak 3. mijenja se i glasi:

Više ostvareni prihodi iz članka 2. ove Odluke raspoređuju se u 2010. godini za sljedeće namjene:

- neutrošena sredstva od prodaje stanova nad
kojima postoji stanarsko pravo - na
rezerviranja za buduće izdatke kn 494.240,00

- za program izgradnje objekata komunalne
infrastrukture i gradnje vodoopskrbnih
građevina kn 9.250.910,00

- za program održavanja komunalne
infrastrukture kn 7.258.637,00

- za program upravljanja imovinom i
stambena djelatnost kn 10.371.317,00

- za program izrade prostornih planova kn 1.468.980,00

- za program državne izmjere kn 396.470,00

- za izradu arhitektonsko urbanističkih
rješenja kn 150.000,00

- za program aktivnosti Gradskog vijeća kn 87.180,00

- za program aktivnosti Izvršnog tijela kn 19.540,00

- za program aktivnosti Ureda grada kn 309.000,00

- za opće rashode stručne službe Grada kn 128.800,00

- za kapitalna ulaganja u objekte i opremu
Grada kn 101.400,00

- za dodatni program osnovnoškolskog
obrazovanja kn 35.000,00

- za program srednjoškolskog i ostalog
obrazovanja kn 34.800,00

- za dodatne programe u kulturi kn 134.200,00

- za program kapitalna ulaganja u kulturi
(ustanova Festival) kn 60.000,00

- za program sporta kn 150.000,00

- za program socijalne skrbi i zdravstva kn 54.000,00

- za otplatu kredita kn 6.100,00

- za program poticanje poduzetništva kn 470.000,00

- za program osnivanje novih poduzeća kn 160.000,00

- za program protupožarne zaštite kn 165.824,00

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/10-01/06

Ur. broj: 2156/01-01-10-2

Opatija, 20. srpnja 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Gradskog vijeća
O'Brien Sclaunich, dipl. oec., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr