SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 31. Srijeda, 28. srpnja 2010.
GRAD OPATIJA
7

38.

Na temelju članka 89. stavka 1., članka 52. stavka 1. i članka 56. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (»Narodne novine« broj 153/09) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine PGŽ« broj 25/09 i 30/ 09-ispravak) Gradsko vijeće Grada Opatije na sjednici održanoj dana 20. srpnja 2010. godine donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama odluke o visini naknade
za razvoj

I.

U točki 1. stavak 2. Odluke o visini naknade za razvoj (»Službene novine PGŽ« broj 3/10), na kraju rečenice umjesto točke dolazi zarez te se dodaje tekst: »u ukupnom iznosu od 4,00 kune/m3 isporučene vode.«

II.

U točki II. stavak 1. iza riječi »iz točke I.« dodaje se »stavak 2.« a podtočka 5. mijenja se i glasi: »5. Specijalno vozilo KanalJet i kamera za inspekciju.«.

U točki II. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Radi dinamike dospijeća obveza po kreditu za I. fazu s jedne strane i dinamike izgradnje II. faze, Komunalac d.o.o. će iznose prikupljene naknade, iz stavka 1. i 2. ove točke, preraspodjeljivati na način da osigura pravovremeno podmirenje obveza po kreditu I. faze, kao i podmirenje obveza za izgradnju II. faze, za objekte koji se odnose na područje Grada Opatije, što znači premoštavanje istovremenog manjka ili viška sredstava za predviđene namjene.«

III.

U točki IV. na kraju rečenice umjesto točke dolazi zarez te se dodaje tekst: »u skladu sa točkom 2. stavak 2. ove Odluke.«.

IV.

U točki V. stavak 1. briše se riječ »dnevno«, a na kraju rečenice umjesto točke dolazi zarez te se dodaje tekst: »u skladu sa točkom 2. stavak 2. ove Odluke.«.

V.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/10-01/03

Ur. broj 2156/01-10-2

Opatija, 20. srpnja 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Gradskog vijeća
O'Brien Sclaunich, dip.oec., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr