SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 30. Petak, 23. srpnja 2010.
OPĆINA ČAVLE
7

18.

Na temelju članka 10., stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10 - u nastavku teksta: Zakon) i članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 25/09), Općinsko vijeće Općine Čavle, na prijedlog općinskog načelnika, na sjednici održanoj 22. srpnja 2010. godine donosi

ODLUKU
o koeficijentima za obračun plaće
službenika i namještenika

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu i upravu Općine Čavle.

Članak 2.

Koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika iz članka 1. ove Odluke određuju se unutar raspona koeficijenata utvrđenih Zakonom i iznose:

RADNO MJESTO KOEFICIJENT

(službenici)

1. Pročelnik Upravnog odjela 3,00

2. Stručni suradnik za prostorno uređenje

i komunalne poslove 2,40

3. Stručni suradnik za financije, proračun

i javnu nabavu 2,40

4. Viši referent za financije i proračun 2,40

5. Viši referent za javnu nabavu i

uredsko poslovanje 2,40

6. Tajnik općinskog načelnika i Općinskog vijeća 2,40

7. Viši referent za društvene djelatnosti 2,40

8. Referent za upravljanje stambenim i

poslovnim prostorom u vlasništvu Općine 2,30

9. Komunalni redar 2,20

(namještenik)

1. Domar 1,60

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti članak 4. i članak 5. Pravilnika o plaćama od 17. prosinca 2009. godine.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/04

Ur. broj: 2170-03-10-01-5

Čavle, 22. srpnja 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Josip Čargonja, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr