SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 29. Petak, 16. srpnja 2010.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
73

25.

Na temelju članka 8. stavka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 23. Statuta Općine Malinska - Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 43/09) Općinsko vijeće Općine Malinska - Dubašnica, na sjednici održanoj 8. srpnja 2010. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima izdavanja
suglasnosti gospodarskim subjektima za
odvoz komunalnog otpada

Članak 1.

U Odluci o uvjetima izdavanja suglasnosti gospodarskim subjektima za odvoz komunalnog otpada (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 32/03) - (u daljenjem tekstu: Odluka) u članku 5. riječi: »Općinsko poglavarstvo« mijenjaju se u: »Općinski načelnik«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-02/1

Ur. broj: 2142/05-01-10-19

Malinska, 8. srpnja 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
MALINSKA - DUBAŠNICA

Predsjednik
Josip Sormilić, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=682&mjesto=51511&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr