SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 28. Srijeda, 14. srpnja 2010.
OPĆINA SKRAD
73

14.

Na temelju članka 27. stavak 2. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda (»Narodne novine« broj 73/97) i članka 15. Statuta Općine Skrad (»Službene novine PGŽ« broj 24/01, 03/06, 16/06, 54/08 i 32/09) Općinsko vijeće Općine Skrad, na sjednici održanoj 9. lipnja 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o imenovanju Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

Članak 1.

U Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području Općine Skrad imenuju se:

1. Milivoj Rupe, Skrad, Tuška 12 - predsjednik

2. Duško Zatezalo, Skrad, J. Blaževića Blaža 3 - zamjenik predsjednika

3. Josip Grgurić, Skrad, Goranska 27 - član

4. Draženko Žagar, Skrad, Veliko Selce 25 - član

5. Robert Bukovac, Skrad, Goranska 38 - član

6. Igor Bukovac, Skrad, J. Blaževića Blaža 14 - član.

Članak 2.

Općinsko povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:

1. utvrđuje štetu za područje Općine te organizira i usklađuje njezinu procjenu,

2. surađuje sa županijskim povjerenstvom, odnosno gradskim i općinskim povjerenstvima susjednih gradova i općina,

3. potvrđuje štetu za čije otklanjanje, odnosno ublažavanje se odobravaju sredstva iz proračuna Općine,

4. državnom povjerenstvu predlaže odobrenje žurne pomoći prema žurnom postupku, na temelju izvješća i mišljenja županijskog povjerenstva,

5. daje podatke za proglašenje elementarne nepogode,

6. županijskom povjerenstvu prijavljuje štetu prema redovitu postupku,

7. za Općinsko vijeće i županijsko povjerenstvo izrađuje izvješća o štetama i utrošku sredstava pomoći.

Članak 3.

Članovi Općinskog povjerenstva imenuju se na vrijeme od četiri godine.

Članak 4.

Sredstva za rad Općinskog povjerenstva osiguravaju se u općinskom proračunu.

Članak 5.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda (Klasa: 920-11/06-01/03; Ur. broj: 2112/04-06-01-01) od 10. srpnja 2006. godine.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 920-11/10-01/1

Ur. broj: 2112/04-10-01-01

Skrad, 10. lipnja 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD

Predsjednik
Ivan Crnković, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr