SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 28. Srijeda, 14. srpnja 2010.
OPĆINA RAVNA GORA
73

18.

Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10) i članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09), Općin

sko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 13. srpnja 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o plaći i drugim pravima Općinskog načelnika
i zamjenika Općinskog načelnika

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se osnovica i koeficijent za obračun plaće Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika (u daljnjem tekstu: dužnosnici) te druga prava dužnosnika iz radnog odnosa.

Članak 2.

Plaću dužnosnika iz članka 1. ove Odluke čini umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše za 20%.

Ako bi umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće dužnosnika, bez uvećanja za radni staž, utvrđen na temelju ove Odluke bio veći od zakonom propisanog ograničenja, dužnosniku se određuje plaća u najvišem iznosu dopuštenom zakonom.

Članak 3.

Koeficijenti iz članka 1. ove Odluke iznose:

- za obračun plaće Općinskog načelnika 5,00

- za obračun plaće zamjenika Općinskog načelnika 3,09.

Članak 4.

Osnovica za obračun plaće dužnosnika jednaka je osnovici koja se primjenjuje na obračun plaće službenika i namještenika u općinskim upravnim tijelima.

Članak 5.

Dužnosnici druga prava iz radnog odnosa ostvaruju u skladu s općim aktima Općine Ravna Gora kojima su utvrđena prava službenika i namještenika, ako zakonom nije drukčije propisano.

Članak 6.

Rješenja o utvrđivanju plaće te drugih prava iz radnog odnosa donosi pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 120-02/10-01/1

Ur. broj: 2112/07-01-10-2

Ravna Gora, 13. srpnja 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr