SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 28. Srijeda, 14. srpnja 2010.
GRAD OPATIJA
73

35.

Na temelju članka 4. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (»Narodne novine« broj 141/06), gradonačelnik Grada Opatije, u svojstvu čelnika korisnika proračuna, donosi

PRAVILNIK
o izmjeni Pravilnika o uspostavi sustava unutarnjih
financijskih kontrola u Gradu Opatiji

Članak 1.

Članak 4. Pravilnika o uspostavi sustava unutarnjih financijskih kontrola u Gradu Opatiji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 1/07, 12/08 i 12/10) mijenja se i glasi:

»Poslove unutarnje revizije obavlja Jedinica za unutarnju reviziju, ustrojena izvan sustava upravnih tijela, izravno odgovorna gradonačelniku.

Jedinicom za unutarnju reviziju upravlja voditelj.

O imenovanju te o drugim pravima, obvezama i odgovornostima voditelja Jedinice za unutarnju reviziju vezanima za službeničke odnose odlučuje gradonačelnik.

Unutarnje ustrojstvo i sistematizacija radnih mjesta Jedinice za unutarnju reviziju uređuju se pravilnikom, koji donosi gradonačelnik.«

Članak 2.

Do rasporeda u skladu s pravilnikom kojim će biti uređeno unutarnje ustrojstvo i sistematizacija radnih mjesta Jedinice za unutarnju reviziju, službenica zatečena na radnom mjestu unutarnje revizorice nastavlja obavljati dosadašnje poslove.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-01/07-01/01

Ur. broj: 2156/01-03/01-10-8

Opatija, 7. srpnja 2010.

Gradonačelnik
Ivo Dujmić, ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr