SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 28. Srijeda, 14. srpnja 2010.
GRAD ČABAR
73

17.

Na temelju članka 37. Statuta Grada Čabra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/09), Gradsko vijeće Grada Čabra, na sjednici održanoj dana 9. srpnja 2010. godine, donijelo je

IZMJENU STATUTA GRADA ČABRA

Članak 1.

Članak 11. stavak 1. Statuta Grada Čabra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/09) mijenja se i glasi:

»Javna priznanja Grada Čabra su:

1. Plaketa Grada Čabra za životno djelo

2. Zlatna plaketa

3. Srebrna plaketa

4. Povelja počasnog građanina

5. Godišnja nagrada

6. Zahvalnica

7. Pohvalnica.«

Članak 2.

Ova Izmjena stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 012-02/09-01/02

Ur. broj: 2108/01-09-2

Čabar, 9. srpnja 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik
Zdravko Tomac, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr