SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 28. Srijeda, 14. srpnja 2010.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
73

72.

Na temelju članka 24. stavak 2. Zakona o muzejima (»Narodne novine« broj 142/98 i 65/09), članka 10. Statuta Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka, članka 28. točka 17. podtočka 3. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/ 09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije »Službene novine PGŽ« broj 26/ 09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na 14. sjednici održanoj 13. srpnja 2010., donijela je

ODLUKU
o imenovanju i razrješenju članova Upravnog vijeća
Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja
Rijeka

I.

U Upravno vijeće Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka imenuju se:

1. Sanjin Kuljanić, za predsjednika

2. Bože Mimica, za člana

II.

Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine.

III.

Danom stupanja na snagu ove Odluke dužnosti predsjednice Upravnog vijeća razrješuje se mr. sc. Elida Ružić, a dužnosti članice Upravnog vijeća razrješuje se Jadranka Jurčić.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/10-01/7

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-10-21

Rijeka, 13. srpnja 2010.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr