SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 28. Srijeda, 14. srpnja 2010.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
73

71.

Na temelju članka 77. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine« broj 70/05 i 139/08), članka 8. stavak 2. Odluke o osnivanju Javne ustanove »Priroda« (»Službene novine PGŽ« broj 9/01, 4/06, 10/06 - pročišćeni tekst i 26/ 09), članka 12. Statuta Javne ustanove »Priroda« (pročišćeni tekst - KLASA: 023-01/07-01/03; UR. BROJ: 2170- 52-01/1-07-009), članka 28. točka 17. podtočka 3. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na 14. sjednici održanoj 13. srpnja 2010. godine, donijela je

ODLUKU
o imenovanju ravnateljice Javne ustanove »Priroda«

I.

Sonja Šišić, dipl. oec. imenuje se za ravnateljicu Javne ustanove »Priroda«.

II.

Mandat ravnateljice traje četiri godine, od 21. kolovoza 2010. do 21. kolovoza 2014. godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/10-01/7

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-10-19

Rijeka, 13. srpnja 2010.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr