SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 28. Srijeda, 14. srpnja 2010.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
73

69.

Na temelju članka 48. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 65. stavak 6. Statuta Primorsko- goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko- goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na 14. sjednici održanoj dana 13. srpnja 2010. godine, donijela je

ODLUKU
o davanju suglasnosti za polaganje (plaćanje) kupovnine za nekretnine Zavoda za krumpir Stara Sušica d.d. u stečaju upisanih u z.k. uložak 223., k.o. Stara Sušica

Članak 1

Županijska skupština Primorsko-goranske županije daje suglasnost za polaganje (plaćanje) kupovnine za kupnju nekretnina Zavoda za krumpir Stara Sušica d.d. u stečaju upisanih u zemljišno knjižni uložak 223. katastarske općine Stara Sušica koje se sastoje od:

- k.č.br. 532, Polane, ukupne površine 1.442 m2 što u naravi predstavlja gosp. zgr. Polane, površine 145 m2, dvorište Polane, površine 1.105 m2, stamb. zgr. Polane, površine 192 m2,

- k.č.br. 533, Polane, ukupne površine 375 m2, što u naravi predstavlja stamb. zgr. Polane, površine 171 m2, dvorište Polane, površine 198 m2, gosp. zgr. Polane, površine 6 m2,

- k.č.br. 534, Polane, ukupne površine 8.554 m2, što u naravi predstavlja gosp. zgr. Polane, površine 332 m2, gosp. zgr. Polane, površine 434 m2, gosp. zgr. Polane, površine 10 m2, Ruš. Polane, površine 380 m2. gosp. zgr. Polane, površine 343 m2, gosp. zgr. Polane, površine 29 m2, dvorište Polane, površine 6.132 m2, gops. Zgr. Polane, površine 887 m2, gosp. zgr. Polane, površine 7 m2, Polane, površine 1.651 m2, voćnjak Polane, površine 1.651 m2,

- k.č.br. 535, Polane ukupne površine 21.651 m2, što u naravi predstavlja voćnjak Polane, površine 1.651 m2,

- k.č. br. 536, Polane, ukupne površine 20.917 m2, što u naravi predstavlja oranica Polane, površine 19.345 m2, taložnica Polane, površine 1.572 m2,

- k.č.br 538/1, Polane, ukupne površine 850 m2, što u naravi predstavlja put Polane, površine 850 m2,

- k.č.br. 538/2, Polane, površine 385 m2, put Polane, površine 385 m2,

- k.č.br. 539/1, Polane, ukupne površine 3.973 m2, što u naravi predstavlja gosp. zgr. Polane, površine 26 m2, pašnjak Polane, površine 3.947 m2,

- k.č.br 539/2, Polane, površine 1.042 m2. što u naravi predstavlja pašnjak Polane, površine 1.042 m2 .

Članak 2.

Suglasnost iz članka 1. ove Odluke daje se za iznos od 3.500.853,00 kuna koliko iznosi postignuta kupovnina, a sukladno Rješenju o dosudi Općinskog suda u Delnicama (Posl. br. 6 Ovr. 110/09-29) s ročišta za prodaju nekretnina usmenom javnom dražbom održanog dana 29. lipnja 2010. godine.

Članak 3.

Kupovnina u iznosu od 3.500.853,00 kuna isplatit će se iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2010. godinu na teret stavke 31 06 03 »Projekti regionalnog razvoja«, a usklađenje s propisanim proračunskim klasifikacijama izvršit će se predstojećim Izmjenama i dopunama Proračuna.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/10-01/7

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-10-15

Rijeka, 13. srpnja 2010.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr