SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 26. Četvrtak, 1. srpnja 2010.
OPĆINA KLANA
73

19.

Na temelju članka 3. i 24. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 58/93, 100/04, 33/05, 107/07 i 38/ 09), a vezano uz Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2010. godini (»Narodne novine« broj 8/10) i članka 51. Statuta Općine Klana (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/09), načelnik Općine Klana donosi

ODLUKU
o ustroju Motrilačke i dojavne službe

Članak 1.

Ovom se Odlukom ustrojava Motrilačka i dojavna služba koja obavlja poslove motrenja i dojavljivanja u cilju ranog i pravovremenog otkrivanja i dojave požara na području Općine Klana (u daljnjem tekstu Općina) za razdoblje od 1. lipnja do 31. listopada 2010.

Članak 2.

Poslove iz članka 1. ove Odluke na području Općine Klana obavljaju:

- Dobrovoljno vatrogasno društvo »Klana« Klana

- Dobrovoljno vatrogasno društvo »Škalnica« Škalnica

Članak 3.

U cilju ranog i pravovremenog otkrivanja i dojave požara na području Općine, u razdoblju iz članka 1. ove Odluke, organizirati će se dežurstvo

- u vremenu velike i vrlo velike opasnosti od 14,00 do 22,00 sata.

Članak 4.

Sjedište Motrilačke i dojavne službe nalazi se u prostorijama Dobrovoljnog vatrogasnog društva »Klana« i Dobrovoljnog vatrogasnog društva »Škalnica«.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

Klasa: 022-01/10-01/20

Ur. broj: 2170-06-10-01-01

Klana, 14. travnja 2010.

Načelnik Općine Klana
Matija Laginja, dipl. ing. šum., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr