SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 26. Četvrtak, 1. srpnja 2010.
OPĆINA KLANA
73

15.

Na temelju članka 6. stavka 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10) i članka 32. Statuta Općine Klana (»Službene novine PGŽ« broj 33/09), Općinsko vijeće Općine Klana, na sjednici održanoj 10. lipnja 2010. godine donosi

ODLUKU
o naknadi za rad zamjenika načelnika koji dužnost
obnaša bez zasnivanja radnog odnosa

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se visina naknade za rad zamjenika načelnika (u nastavku teksta: dužnosnik) koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa.

Članak 2.

Dužnosnik koji dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa ima pravo na naknadu koju čini umnožak koeficijenta i osnovice za obračun naknade.

Članak 3.

Osnovica za obračun naknade dužnosnika iznosi 4.630,14 kuna bruto, odnosno jednaka je visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika.

Članak 4.

Koeficijent iz članka 2. ove Odluke iznosi:

- za obračun naknade zamjenika općinskog načelnika 1,4484

Članak 5.

Rješenja o utvrđivanju naknade za rad dužnosnika iz članka 1. ove Odluke donosi pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/10-01/21

Ur. broj: 2170-06-10-01-01

Klana, 10. lipnja 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik
Dorijan Valenčić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr