SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 25. Srijeda, 30. lipnja 2010.
OPĆINA LOPAR

18.

Na temelju članka 6. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10) i članka 32. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 35/09 - ispr.) Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj dana 29. lipnja 2010. godine donosi

ODLUKU
o visini naknade za rad zamjenika općinskog
načelnika Općine Lopar koji dužnost obnaša
bez zasnivanja radnog odnosa

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se visina naknade za rad zamjenika općinskog načelnika Općine Lopar koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa.

Članak 2.

Mjesečna naknada za rad zamjenika općinskog načelnika Općine Lopar određuje se u bruto iznosu od 4.400,00 kuna.

Članak 3.

Na temelju ove odluke pojedinačno rješenje o visini naknade za rad zamjenika općinskog načelnika donosi pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.

Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka Općinskog vijeća Općine Lopar o naknadi troškova za rad zamjenika općinskog načelnika, Klasa: 011- 03/09-01/08 od 22. prosinca 2009. godine.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana po objavi u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/10-01/01

Ur. broj: 2169/02-01/10-12

Lopar, 29. lipnja 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Damir Paparić, prof., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=678&mjesto=51281&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr