SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 24. Petak, 18. lipnja 2010.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
7

63.

Na temelju članka 20. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 100/04, 141/06 i 38/09), članka 28. točka 13. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/ 09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/ 09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 13. sjednici održanoj 17. lipnja 2010. godine,donijela je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za »Vrh plaže Omorike« u Dramlju

Članak 1.

U članku 1. stavku 1. Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za »Vrh plaže Omorike« u Dramlju (»Službene novine PGŽ« broj 17/08) riječi »ambulantna prodaja - 1 komad« zamjenjuju se riječima »ugostiteljski objekt - 1 komad«.

Članak 2.

Na temelju ove Odluke zaključit će se Dodatak Ugovora o koncesiji.

Ako Ovlaštenik koncesije u roku od 30 dana od stupanja na snagu ove Odluke, ne potpiše Dodatak Ugovora o koncesiji, ova će se Odluka staviti izvan snage.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/10-01/6

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-10-31

Rijeka, 17. lipnja 2010.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr