SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 24. Petak, 18. lipnja 2010.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
7

60.

Na temelju članka 114. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima (»Narodne novine« broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00 - Odluka USRH, 118/03, 107/07, 146/08 i 137/09), a u vezi s člankom 71. stavkom 2. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97 - ispravak i 35/08), člankom 28. točka 21. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština na 13. sjednici održanoj 17. lipnja 2010. godine donijela je

ODLUKU
o prihvaćanju Odluke o imenovanju likvidatora
Ustanove »Centar za održivi razvoj otoka
sjevernog Jadrana«

Članak 1.

Primorsko-goranska županija prihvaća Odluku o imenovanju likvidatora Ustanove »Centar za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana«.

(Odluka o imenovanju likvidatora sastavni je dio ove Odluke)

Članak 2.

Ovlašćuje se Župan Primorsko-goranske županije da u ime Primorsko-goranske županije potpiše Odluku iz članka 1. ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/10-01/6

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-10-25

Rijeka, 17. lipnja 2010.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

Na temelju članka 114. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima (»Narodne novine« broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08 i 137/09), članka 1. Odluke o prihvaćanju Odluke o imenovanju likvidatora Ustanove »Centar za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana« koju je donijela Županijska skupština Primorsko-goranske županije ______________________________,
Gradsko vijeće Grada Cresa__________________________,
Gradsko vijeće Grada Krka__________________________,
Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja__________________,
Gradsko vijeće Grada Raba _________________________,
Općinsko vijeće Općine Baška________________________,
Općinsko vijeće Općine Dobrinj ______________________,
Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica ______________, Općinsko vijeće Općine Omišalj _________________________,
Općinsko vijeće Općine Punat ___________________________
i Općinsko vijeće Općine Vrbnik _________________________,

osnivači Ustanove:

1. Primorsko-goranska županija sa sjedištem u Rijeci, Adamićeva 10, koju zastupa Župan Zlatko Komadina, dipl. ing.,

2. Grad Cres sa sjedištem u Cresu, Creskog statuta 15, kojeg zastupa Gradonačelnik Kristijan Jurjako,

3. Grad Krk sa sjedištem u Krku, Trg Josipa bana Jelačića 2, kojeg zastupa Gradonačelnik Darijo Vasilić,

4. Grad Mali Lošinj sa sjedištem u Malom Lošinju, Riva lošinjskih kapetana 7, kojeg zastupa Gradonačelnik Gari Cappelli,

5. Grad Rab sa sjedištem u Rabu, Trg Municipium Arba 2, kojeg zastupa Gradonačelnik Zdenko Antešić,

6. Općina Baška sa sjedištem u Baški, Palada 88, koju zastupa Općinski načelnik Toni Juranić,

7. Općina Dobrinj sa sjedištem u Dobrinju, Dobrinj 103, koju zastupa Općinski načelnik Neven Komadina,

8. Općina Malinska - Dubašnica sa sjedištem u Malinskoj, Lina Bolmarčića 22, koju zastupa Općinski načelnik Anton Spicijarić,

9. Općina Omišalj sa sjedištem u Omišlju, Prikešte 11, koju zastupa Općinski načelnik Tomo Sparožić,

10. Općina Punat sa sjedištem u Puntu, Novi put 2, koju zastupa Općinski načelnik Mladen Juranić,

11. Općina Vrbnik sa sjedištem u Vrbniku, Trg Škujica 7, koju zastupa Općinska načelnica Marija Dujmović- Pavan,

dana ____________ donijeli su

ODLUKU
o imenovanju likvidatora Ustanove
»Centar za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana«

Članak 1.

Za likvidatora Ustanove »Centar za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana- u likvidaciji« (u daljnjem tekstu:Ustanova) imenuje se Vesna Pindulić, OIB: 45477363422 iz Matulja, Šmogorska cesta 32 (u daljnjem tekstu: Likvidator).

Članak 2.

Likvidator je dužan završiti tekuće poslove, naplatiti tražbine Ustanove, unovčiti preostalu imovinu i podmiriti vjerovnike.

Radi dovršenja poslova koji su u tijeku Likvidator može sklapati i nove poslove.

Članak 3.

Likvidator je dužan sastaviti financijska izvješća na početku i po završetku likvidacije.

Članak 4.

Nakon što se podmire dugovi Ustanove, Likvidator je obvezan preostalu imovinu podijeliti osnivačima srazmjerno njihovim udjelima.

Članak 5.

Likvidator je dužan nakon okončanja likvidacijskog postupka podnijeti prijavu Trgovačkom sudu u Rijeci za upis brisanja Ustanove iz sudskog registra.

Članak 6.

Likvidator dužan je provesti i druge radnje likvidatora sukladno Zakonu o trgovačkim društvima (»Narodne novine« broj 111/93, 34/99, 52/00 - Odluka USRH, 118/ 03, 107/07, 146/08 i 137/09).

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom potpisa većine ovlaštenih predstavnika osnivača Ustanove.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr