SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 24. Petak, 18. lipnja 2010.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
7

53.

Na temelju članka 75. stavak 2., Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 100/04, 141/06 i 38/09), članka 28. točka 21. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/ 09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/ 09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 13. sjednici održanoj dana 17. lipnja 2010. godine, donijela je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Crikvenica za luke lokalnog značaja

Članak 1.

U članku 3., točki 2. Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Crikvenica za luke lokalnog značaja (»Službene novine PGŽ« broj 11/99, 22/04, 32/04, 26/09) riječi »i proračuna suosnivača« zamjenjuju se riječima »i proračuna jedinica lokalne samouprave na čijem se području obavlja djelatnost Lučke uprave«.

Članak 2.

U članku 7., točka 3. briše se, a točke 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. i 11. postaju točke 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. i 10.

Članak 3.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»Članak 10.

Ravnatelj je ovlašten samostalno poduzimati sve pravne radnje u ime i za račun Lučke uprave ako vrijednost pojedinačnog posla ne prelazi iznos od 70.000,00 kuna.

Za vrijednost posla koja je veća od 70.000,00 kuna, a manja od 500.000, kuna ravnatelju je potrebna suglasnost Upravnog vijeća.

Za vrijednost posla koja je veća od 500.000,00 kuna, a manja od 1.000.000,00 kuna ravnatelju je potrebna suglasnost Župana, uz prethodno pribavljeno mišljenje Upravnog vijeća.

Za vrijednost posla koja je veća od 1.000.000,00 kuna ravnatelju je, uz pribavljeno mišljenje Upravnog vijeća, potrebna suglasnost Župana, ako je izvršenje planirano u godišnjem programu rada i razvoja luke, odnosno suglasnost Županijske skupštine ako izvršenje nije planirano u godišnjem programu rada i razvoja luke.

Za sklapanje ugovora o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina do vrijednosti 1.000.000,00 kuna ravnatelju je potrebna suglasnost Župana uz prethodno pribavljeno mišljenje Upravnog vijeća, a za vrijednost koja prelazi 1.000.000,00 kuna ravnatelju je potrebna suglasnost Županijske skupštine uz prethodno pribavljeno mišljenje Upravnog vijeća.«

Članak 4.

U članku 13. stavku 2. točki 4 i u stavku 3., riječi: »i proračuna suosnivača,« zamjenjuju se riječima »i proračuna jedinica lokalne samouprave na čijem se području obavlja djelatnost Lučke uprave«.

Članak 5.

U članku 15., stavak 2., briše se.

Članak 6.

Županijska lučka uprava uskladit će Statut s odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09) i ovom Odlukom i dostaviti ga Županijskoj skupštini na suglasnost, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.«

Klasa: 021-04/10-01/6

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-10-17

Rijeka, 17. lipnja 2010.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr