SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 24. Petak, 18. lipnja 2010.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
7

50.

« Na temelju članka 110., stavka 2., a u svezi s člankom 130. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08), članka 28. točka 7. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09), članka 27. stavak 2. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2010. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 52/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko- goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 13. sjednici od 17. lipnja 2010. godine donijela je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA PRIMORSKO-GORANSKE
ŽUPANIJE ZA 2009. GODINU

Članak 1.

Proračun Primorsko-goranske županije za 2009. godinu ostvaren je kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu stranice*

Članak 4.

Raspored sredstava iz članka 3. ovog Godišnjeg izvještaja bit će uključen u Proračun Primorsko-goranske županije za 2010. godinu u sklopu Izmjena i dopuna Proračuna.

Do donošenja Izmjena i dopuna Proračuna Primorsko- goranske županije za 2010. godinu, neutoršena sredstva iz članka 2., temeljem članka 55., stavka 3. Zakona o proračunu, mogu se izvršavati u 2010. godini do iznosa i za namjene utvrđene u članku 3. ovog Godišnjeg izvještaja.

Neutrošena i neraspoređena sredstva u iznosu 4.288.395,28 kuna rasporedit će se Izmjenama i dopunama Proračuna Primorsko-goranske županije za 2010. godinu.

Članak 5.

Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji utvrđenih u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2009. godinu, te izvršenje rashoda i izdataka po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna iskazano prema programskoj, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji sastavni je dio Godišnjeg izvještaja.

Članak 6.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Primorsko- goranske županije za 2009. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije.«

Klasa: 021-04/10-0176

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-10-8

Rijeka, 17. lipnja 2010.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr