SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 22. Srijeda, 9. lipnja 2010.
GRAD OPATIJA

28.

Na temelju članka 6. stavka 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10) i članka i članka 29. podstavka 21. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 30/09 - ispr.), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj 1. lipnja 2010. donosi

ODLUKU
o naknadi za rad zamjenika gradonačelnika
koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se visina naknade za rad zamjenika gradonačelnika koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa.

Članak 2.

Zamjenik gradonačelnika koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa ima pravo na naknadu za rad u neto iznosu od 5.000,00 kuna mjesečno.

Ako bi naknada za rad određena na temelju ove Odluke bila veća od zakonom propisanog ograničenja, zamjeniku gradonačelnika se određuje naknada za rad u najvišem iznosu dopuštenom zakonom.

Članak 3.

Rješenje o utvrđivanju naknade za rad zamjenika gradonačelnika donosi pročelnik upravnog tijela nadležnog za kadrovske poslove.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 121-01/10-01/06

Ur. broj: 2156/01-01-10-2

Opatija, 1. lipnja 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Gradskog vijeća
O'Brien Sclaunich, dipl. oec., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr