SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 21. Petak, 28. svibnja 2010.
OPĆINA RAVNA GORA

16.

Na temelju članka 32. stavak 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine« broj 152/08 i 21/10), Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Ravna Gora, a koji je donijela Općina Ravna Gora, Klasa: 320- 01/03-01/03, Urbroj: 2112/07-01-03-2 od 15. rujna 2003. godine, a na koji je Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja dalo suglasnost, Klasa: 320-02/03-01/ 1326, Urbroj: 525-02-03-02/ID od 07. listopada 2010. godine, Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 20. svibnja 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Ravna Gora

Članak 1.

Raspisuje se javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Ravna Gora u k. o. STARA SUŠICA, koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Ravna Gora predviđeno za zakup:

*tablica se nalazi na dnu stranice*

 

Članak 2.

Odluku o izboru najpovoljnije ponude na temelju natječaja donosi Općinsko vijeće Općine Ravna Gora uz suglasnost nadležnog Ministarstva.

Članak 3.

Javni natječaj objavit će se u javnim glasilima i na oglasnoj ploči Općine Ravna Gora.

Natječaj koji se objavljuje na oglasnoj ploči sadrži oznaku datuma kada je objavljen u javnom glasilu uz upozorenje da se od tog datuma računa rok za dostavu ponuda.

Pismene ponude dostavljaju se Općini Ravna Gora u roku 15 dana od objave natječaja u javnom glasilu.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 320-02/10-01/2

Ur. broj: 2112/07-01-10-2

Ravna Gora, 20. svibnja 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik

Jasna Škorić, v.r.

 

Odluka o raspisivanju javnog natječaja   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr