SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 21. Petak, 28. svibnja 2010.
OPĆINA RAVNA GORA

14.

Na temelju članka 49. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09), Općinski načelnik Općine Ravna Gora, na kolegiju održanom 14. svibnja 2010. godine, donio je

IZMJENU I DOPUNU PRAVILNIKA
o korištenju službenog automobila i mobilnih telefona

Članak 1.

U Pravilniku o korištenju službenog automobila i mobilnih telefona (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 18/07) u članku 9. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Pravo na korištenje službenog mobilnog telefona imaju Općinski načelnik, zamjenik Općinskog načelnika, predsjednik Općinskog vijeća, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, voditelj odsjeka za komunalni sustav i komunalni redar.«

Članak 2.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»Općinski načelnik, zamjenik Općinskog načelnika, predsjednik Općinskog vijeća, Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela i voditelj odsjeka za komunalni sustav imaju pravo na podmirenje mjesečnih telefonskih troškova putem pretplatničkog odnosa.

Općinskom načelniku i zamjeniku Općinskog načelnika priznati će se telefonski troškovi do ukupnog godišnjeg iznosa od 6.000,00 kn ne računajući osnovnu pretplatu.

Predsjedniku Općinskog vijeća, pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela i voditelju odsjeka za komunalni sustav priznati će se telefonski troškovi do ukupnog godišnjeg iznosa od 600,00 kn po korisniku ne računajući osnovnu pretplatu.

Komunalni redar ima pravo na mjesečne telefonske bonove u iznosu od 50,00 kuna. Ukoliko je to neophodno Općinski načelnik može odobriti korištenje dodatnih telefonskih bonova, a najviše do ukupnog godišnjeg iznosa od 750,00 kuna.

Općinski načelnik utvrđuje opravdanost prekoračenja godišnjeg iznosa telefonskih troškova iz stavaka 2., 3. i 4. ovog članka te način podmirenja troškova.«

Članak 3.

Ova Izmjena i dopuna Pravilnika stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 402-08/10-01/3

Ur. broj: 2112/07-03-10-3

Ravna Gora, 14. svibnja 2010.

Općinski načelnik

Anđelko Florijan, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr