SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 21. Petak, 28. svibnja 2010.
GRAD RIJEKA

82.

Na temelju članka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09 i 11/10), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 27. svibnja 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o javnom prijevozu putnika
na području gradova Rijeke, Opatije, Bakra, Kastva
i Kraljevice te općina Čavle, Jelenje, Klana,
Viškovo, Kostrena, Lovran i Matulji

Članak 1.

U Odluci o javnom prijevozu putnika na području gradova Rijeke, Opatije, Bakra, Kastva i Kraljevice te općina Čavle, Jelenje, Klana, Viškovo, Kostrena, Lovran i Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 1/ 98, 9/01, 32/04, 6/08 i 29/09) u članku 4. stavku 1. u točki a) u podstavku 4. iza riječi: »Medveja (Vrh)« umjesto točke stavlja se zarez i dodaju riječi: »Ožlak, Brce, Mune i Učka«.

Dosadašnji podstavak 5. briše se.

Članak 2.

Ova Odluka primjenjuje se za područje Grada Rijeke danom stupanja na snagu.

Za područja jedinica lokalne samouprave iz članka 47. stavka 1. Odluke, ova Odluka će se primjenjivati kada bude donesena na njihovim predstavničkim tijelima.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/114

Ur. broj: 2170-01-16-00-10-3

Rijeka, 27. svibnja 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica

Gradskog vijeća

Dorotea Pešić-Bukovac, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr