SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 21. Petak, 28. svibnja 2010.
GRAD RAB

32.

Na temelju članka 12. stavak 1. i članka 27. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 22. Statuta Grada (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/ 09), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 27. svibnja 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o pristupanju Udruzi gradova u Republici Hrvatskoj

Članak 1.

Grad Rab pristupa Udruzi gradova u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: Udruga), nacionalnom udruženju gradova osnovanom radi promicanja zajedničkih interesa gradova, jedinstvenog zagovaranja interesa lokalne samouprave prema Vladi Republike Hrvatske i tijelima državne vlasti te radi poticanja međusobne suradnje gradova.

Članak 2.

Grad Rab prihvaća Statut Udruge usvojen na sjednici Skupštine održanoj dana 28. svibnja 2008. godine i Statutarnu odluku o izmjenama Statuta usvojenu na sjednici Skupštine održanoj 21. listopada 2009. godine.

Članak 3.

Grad Rab stječe sva prava i obveze člana Udruge danom pristupanja Udruzi.

Prava Grada, kao člana Udruge su birati i biti biran u sva tijela Udruge, sudjelovati u radu Udruge i njezinih tijela, Skupštine, Predsjedništva i Nadzornog odbora, odlučivati, u skladu sa Statutom, o svim pitanjima u vezi s radom i aktivnostima Udruge, predlagati pokretanje aktivnosti i projekata, predlagati rasprave i rješavanje pitanja od značaja za gradove, pratiti ostvarivanje svih odluka tijela Udruge, sudjelovati u radu stručnih radnih skupina te iznositi svoja stajališta i mišljenja pred tijelima Udruge.

Članak 4.

Obveza je Grada redovito plaćati godišnju članarinu koja, u skladu sa Statutom Udruge i odlukom Predsjedništva Udruge, iznosi 0,45 promila proračuna Grada.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-06/10-01/01

Ur. broj: 2169-01-02-01-10-40

Rab, 27. svibnja 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Berislav Dumić, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=674&mjesto=51280&odluka=32
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr