SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 21. Petak, 28. svibnja 2010.
GRAD RAB

31.

Na temelju članka 12. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 12. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 27/09) Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 27. svibnja 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o pristupanju ustanovi
Centar za brdsko-planinsku poljoprivredu

Članak 1.

Grad Rab pristupa ustanovi Centar za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije sa sjedištem u Staroj Sušici, Karolinska cesta 87 u svojstvu njena pridruženog člana.

Grad Rab pristupa Centru za brdsko-planinsku poljoprivredu sa ciljem unapređenja i provedbe programa iz sektora poljoprivrede na svom području.

Članak 2.

Ovlašćuje se gradonačelnik Zdenko Antešić, dipl. ing. da u ime Grada Raba potpiše Ugovor o sufinanciranju rada Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu PGŽ-a za 2010. godinu.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog (8) dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-06/10-01/01

Ur. broj: 2169-01-02-01-10-39

Rab, 27. svibnja 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Berislav Dumić, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=674&mjesto=51280&odluka=31
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr