SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 16. Petak, 7. svibnja 2004.
OPĆINA RAVNA GORA
16

16.

Na temelju članka 68. i 74. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 96/03), članka 76a. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine«, broj 119/01, 74/02 i 3/ 2004) i članka 18. i 82. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 26/01), Općinsko vijeće Ravna Gora, na sjednici održanoj 4. svibnja 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o raspodjeli rezultata za 2003. godinu

Članak 1.

Izvršenjem Proračuna za 2003. godinu utvrđen je rezultat:

Višak prihoda poslovanja 2.308.063,90 kn

Višak primitaka od financijske imovine 11.630,62 kn

Manjak prihoda od nefinancijske

imovine 1.938.027,38 kn.

Članak 2.

Manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 1.938.027,38 kn pokriva se iz viška prihoda poslovanja, te tako utvrđeni višak prihoda iznosi:

Višak prihoda poslovanja 370.036,52 kn

Višak primitaka od financijske imovine 11.630,62 kn


Ukupno višak prihoda 381.667,14 kn.

Članak 3.

Višak prihoda za 2003. godinu u iznosu od 381.667,14 kn utvrđen je i raspoređen Godišnjim obračunom Proračuna Općine Ravna Gora za 2003. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 8/04).

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-05/04-01/02

Ur. broj: 2112/07-01-04-1

Ravna Gora, 4. svibnja 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE RAVNA GORA

Predsjednik

Franjo Ružić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr