SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 20. Četvrtak, 27. svibnja 2010.
GRAD BAKAR

24.

Na temelju članak 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članak 4. Zakona o savjetima mladih (»Narodne novine« broj 23/ 07), te članka 30. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 37/09) Gradsko vijeće Grada Bakra, na sjednici održanoj dana 27. svibnja 2010. godine donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju
Savjeta mladih Grada Bakra

Članak 1.

U Odluci o osnivanju Savjeta mladih Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 48/ 07) u cijelom tekstu, riječi »Gradsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječju »Gradonačelnik«, u odgovarajućem padežu.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/05

Ur. broj: 2170-02-01-10-4

Bakar, 27. svibnja 2010.

GRAD BAKAR
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Milan Rončević, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=673&mjesto=51222&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr