SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 16. Petak, 7. svibnja 2004.
OPĆINA RAVNA GORA
16

14.

Na temelju članka 12. Zakona o komunalnom gospodarstvu - pročišćeni tekst (»Narodne novine« broj 26/03), članka 2. i 7. Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje će se obavljati na temelju ugovora o koncesiji, te o uvjetima i mjerilima za provedbu prikupljanja ponuda ili javnog natječaja za davanje koncesije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 8/04) i članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01), Općinsko vijeće Ravna Gora, na sjednici održanoj dana 4. svibnja 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o davanju koncesije za obavljanje komunalne
djelatnosti crpljenja i odvoza fekalija iz septičkih,
sabirnih i crnih jama na području Općine Ravna Gora

Članak 1.

Koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti crpljenja i odvoza fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama na području Općine Ravna Gora, te zbrinjavanje (izlijevanje) istih na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda, odnosno sustav javne odvodnje prema uputama komunalnog redara, daje se na vrijeme od 5 (pet) godina Obrtu za automehaničarske i uslužne djelatnosti »JURANIĆ«, vl. Milivoj Juranić, Delnice, Kuti 4.

Članak 2.

Naknada za koncesiju utvrđuje se u visini od 800,00 EUR godišnje u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB na dan plaćanja računa.

Korisnik koncesije obvezan je naknadu iz stavka 1. ovog članka uplaćivati u tromjesečnim iznosima u roku od 15 dana od isteka tromjesečja i ispostave računa u korist Proračuna Općine Ravna Gora.

Cijene za pružanje usluga obavljanja komunalne djelatnosti iz članka 1. ove Odluke utvrđene su Cjenikom usluga crpljenja i odvoza fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama za kućanstva i Cjenikom za pravne i fizičke osobe od 15. travnja 2004. godine.

Članak 3.

Na temelju ove Odluke predsjednik Općinskog poglavarstva Ravna Gora sklopit će s korisnikom koncesije ugovor o koncesiji.

Ugovorom iz stavka 1. ovog članka utvrdit će se prava i obveze davatelja i korisnika koncesije.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-02/04-01/14

Ur. broj: 2112/07-01-04-1

Ravna Gora, 4. svibnja 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE RAVNA GORA

Predsjednik

Franjo Ružić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr