SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 20. Četvrtak, 27. svibnja 2010.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

41.

Na temelju članka 28. točka 16., a u vezi s člankom 4. stavak 8. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na 12. sjednici održanoj 27. svibnja 2010. godine donijela je

O D L U K U
o utvrđivanju postupka za odabir teksta i glazbe svečane pjesme Primorsko-goranske županije

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se postupak za odabir teksta i glazbe svečane pjesme Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: svečana pjesma) te određuje način imenovanja i sastav članova povjerenstva za izradu prijedloga svečane pjesme (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Članak 2.

Svečanu pjesmu odabire Županijska skupština (u daljnjem tekstu: Skupština) na prijedlog Povjerenstva nakon provedenog javnog natječaja.

Sadržaj i pravila javnog natječaja određuje Skupština na prijedlog Povjerenstva.

Županija

Članak 3.

Javni natječaj ne može trajati kraće od 60 ni duže od 90 dana.

Od završetka javnog natječaja do utvrđivanja prijedloga svečane pjesme ne može proći više od 60 dana.

Članak 4.

Povjerenstvo ima predsjednika i najmanje šest članova.

Predsjednik/ca Povjerenstva je zamjenik/ca Župana zadužen/na za područje društvenih djelatnosti.

Članove Povjerenstva imenuje Skupština na prijedlog Župana iz reda stručnih i javnih djelatnika različitih profila (glazbenici, skladatelji, muzikolozi, dirigenti, kulturolozi, publicisti, novinari, povjesničari, dijalektolozi i dr.)

Članak 5.

Povjerenstvo radi na sjednicama, a odluke donosi većinom glasova ukupnog broja članova.

Članak 6.

Članovi Povjerenstva imaju pravo na naknadu.

Visinu naknade određuje Župan.

Članak 7.

Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavljat će Ured Županije.

Članak 8.

Danom stupanja na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o osnivanju Povjerenstva za predlaganje svečane pjesme Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 27/08) i Odluka o imenovanju Povjerenstva za predlaganje svečane pjesme Primorsko-goranske županije (Klasa: 022-04/08-03/23; Ur.broj: 2170/1-05-01/6-08-10 od 24. srpnja 2008. godine).

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/10-01/5

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-10-8

Rijeka, 27. svibnja 2010.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

Marinko Dumanić


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr