SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 20. Četvrtak, 27. svibnja 2010.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

40.

Na temelju članka 28. točka 4. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na 12. sjednici 27. svibnja 2010. godine, donijela je

IZMJENE I DOPUNE
Strateških smjernica rada Primorsko-goranske županije 2009. - 2013. godine

I. U Strateškim smjernicama rada Primorsko-goranske županije 2009. - 2013. godine (»Službene novine« broj 44/ 09), u točki 6. »SMJERNICE RAZVOJA I RADA«, pod 6.1. »GOSPODARSTVO«, pod 6.1.2. »Programi razvoja turizma«, kod »Ciljevi i prioriteti djelovanja«, točka 3. mijenja se i glasi:

. »U suradnji sa sustavom turističkih zajednica Županije, jedinicama lokalne samouprave i ostalim subjektima uključenim u razvoj turističkog proizvoda, postaviti institucionalni okvir i osnažiti destinacijski menadžment radi primjene Glavnog plana razvoja turizma Primorsko-goranske županije, koordinacije raznih djelatnosti koje dio svojeg razvoja planiraju putem turizma (kultura, poljoprivreda) ili su usko vezane uz turizam (promet, zdravstvo) te kvalitetno planiranje razvoja turizma, destinacije i pratećih djelatnosti.«

Iza točke 3. dodaje se nova točka 4. koja glasi:

. »poticati komplementarnost između poljoprivrede, ribarstva i turizma«

Točka 6. mijenja se i glasi:

. »Obogatiti turističku ponudu i razviti selektivne oblike turizma (npr. gradnja tematskih parkova, proizvodnja autohtonih turističkih suvenira).

II. U točki 6. »SMJERNICE RAZVOJA I RADA«, pod 6.3. »DRUŠTVENE DJELATNOSTI«, pod 6.3.2. »Županijske ustanove školstva«, kod »Ciljevi i prioriteti djelovanja« , točka 4. mijenja se i glasi:

. »Utvrditi prijedlog nove mreže školskih ustanova osnovnog i srednjeg školstva i u sklopu toga potrebu izgradnje pojedinih područnih škola.«

Iza točke 10. dodaje se nova točka 11. koja glasi:

. »Poticati aktivnosti cjeloživotne edukacije stanovništva u okviru postojećih obrazovnih programa.«

Iza točke 11. dodaje se nova točka 12. koja glasi:

. »Sufinancirati dio projektne dokumentacije za školske objekte u Općini Punat«

U točki 6.3.5. »Socijalna skrb«, kod »Mjere«, dodaje se mjera 6 koja glasi:

»?Formiranje tima za kvalitetu pružanja socijalne skrbi«

III. U točki 6. »SMJERNICE RAZVOJA I RADA«, pod 6.4. »UPRAVLJANJE PROSTOROM I ZAŠTITA OKOLIŠA«, pod 6.4.6. »Sanacija i revitalizacija kulturnih dobara«, naziv podtočke 6.4.6.2. mijenja se i glasi:

»6.4.6.2. Sanacija, revitalizacija i priprema pojedinačnih kulturno-povijesnih materijalnih i nematerijalnih vrijednosti«,

a u »Ciljevi i prioriteti djelovanja« dodaju se tri nove točke koje glase:

. »Poticaj uređenja spomen postava na temu Domovinskog rata

. Pokrenuti pripremu projekta i traženje lokacije za uređenje spomenika poginulim hrvatskim braniteljima Domovinskog rata iz Primorsko-goranske županije

. Poticati aktivnosti za uključivanje u UNESCO-ve spomenike kulture«

IV. Ove Izmjene i dopune Strateških smjernica stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/10-01/5

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-10-6

Rijeka, 27. svibnja 2010.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

Marinko Dumanić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr