SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 19. Petak, 21. svibnja 2010.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
Moscenicka_draga-001

15.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 23. Statuta Općine Malinska- Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 43/09), a u svezi primjene odredbe članka 258. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj 10. svibnja 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o I. izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2010. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 58/09) uvodni dio stavka 1. članka 2. mjenja se i glasi:

»Građenje javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete financirat će se iz prihoda od:

- komunalnog doprinosa 5.816.000,00

- naknade za koncesije 250.000,00

- sredstava HBOR-a 901.000,00

- prihodi od prodaje nefinancijske imovine 700.000,00

- nenamjenskih sredstava proračuna z
a 2010. godinu 163.000,00


UKUPNO: 7.830.000,00

za namjene kako slijedi:«

Članak 2.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu briše se članak III. poglavlje sa člankom 3.

Članak 3.

Članak 6. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu mijenja se i glasi:

»Ukupna sredstava za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u iznosu od 8.981.000,00 kn.«

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-02/1

Ur. broj: 2142/05-01-10-11

Malinska, 10. svibnja 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Josip Sormilić, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=672&mjesto=51511&odluka=15
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr