SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 19. Petak, 21. svibnja 2010.
GRAD NOVI VINODOLSKI
Moscenicka_draga-001

24.

Na temelju članka 10.stavak 3.Zakona o trgovini (»Narodne novine« RH broj 87/08,116/08 i 76/09-Odluka USRH), članka 13.stavak 1. i stavak 3.Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine« RH broj 138/06), Pravilnika o minimalnim tehničkim uvjetima za poslovne prostorije u kojima se obavlja trgovina i posredovanje u trgovini i uvjetima za prodaju robe izvan prostorija (»Narodne novine« RH broj 37/98, 73/02,153/02 i 12/06), članka 21. i članka 90. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09 i 30/09) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na 11. sjednici održanoj dana 11.svibnja 2010. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o lokacijama za
postavljanje privremenih objekata i izgledu privremenih objekata

Članak 1.

U članku 1.Odluke o lokacijama za postavljanje privremenih objekata i izgledu privremenih objekata (Službene novine Primorsko-goranske županije br.17/09) u točki 2.1. SEZONSKI ŠTANDOVI I POKRETNI OBJEKTI na lokaciji u Novom Vinodolskom , Trg Ivana Mažuranića- gornji dio trga, iza riječi »prodaje palačinki« dodaju se

riječi »oslikavanje tijela-tetovaža«, »prodaja slastica« , »prodaja balona« i na lokaciji Korzo hrvatskih branitelja (autobusni kolodvor) iza riječi »kukuruz« dodaje se zarez i riječi »prodaja balona«.

U točki 2.2.KIOSCI na lokaciji br.2 Lokvica-parkiralište iza riječi »višenamjenski /trgovina« dodaju se riječi »i skladišni prostor« i iza lokacije br.9 dodaje se broj 10 i riječi « 10 Korzo hrvatskih branitelja, k.č.br. 3784/1, namjena: info punkt , prodaja tiskovina , karata, ulaznica i sl.«.

Članak 2.

U članku 8. stavak 1. iza riječi »do 12 m2« dodaje se zagrada i riječi »(osim lokacije br.2 Lokvica-parkiralište na kojoj površina kioska iznosi 12 m2 i skladišnog prostora 23,00 m2 ili ukupno 35,00 m2«.

Članak 3.

U članku 11. stavak 1. Odluke riječi od »od jedne (1) godine« zamjenjuju se riječima »od dvije (2) godine«.

Članak 4.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o lokacijama za postavljanje privremenih objekata i izgledu privremenih objekata stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa 372-03/10-01/28

Ur. broj: 2107/02-01-10-3

Novi Vinodolski, 11.svibnja 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA
NOVI VINODOLSKI

Predsjednik

Gradskog vijeća

Neven Pavelić, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=672&mjesto=51250&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr